Contact

Voor vragen over het VNFE of deze website kunt u zich wenden tot de secretaris!

IBAN VNFE-rekening: NL95 RABO 0111 5329 22

K.v.K. nummer: 17111615, ingeschreven te Eindhoven