Hoe beelden aan te leveren

Foto’s voor de clubavond kunnen uiterlijk de zondag voorafgaande aan de clubavond via WeTransfer worden verstuurd aan fotobox@vnfe.nl

Voor het beste resultaat graag aanleveren conform de beamerresolutie. Dat betekent 1920×1080 pixels.

Voor beelden in de verhouding 3:2 is de optimale resolutie 1620×1080.

Voor verticale beelden (2:3) is dat 720×1080.

Ideaal is omzetten naar het sRGB kleurprofiel en pas te verscherpen als de foto op het uiteindelijke formaat is.

Tenslotte: hernoem de beelden als volgt: eerste twee letters achternaam*eerste twee letters voornaam_jaar*maand*dag_volgnummer. Bijvoorbeeld de clubavond van 16 maart, foto’s van Frans Hodzelmans, wordt dan HOFR_20190316_001.