Maandelijks archief: januari 2017

Wisseling van bestuur

Onlangs, tijdens de ledenvergadering op 18 januari 2017, zijn onze voorzitter Arend-Jan Migchelbrink en algemeen bestuurslid Marijn Heuts in goed overleg ontheven van hun taken in het bestuur van het VNFE.

Uiteraard hebben we tijdens de ledenvergadering onze nieuw voorgestelde voorzitter Frans Hodzelmans mogen introduceren. De aanwezige verenigingsleden hebben unaniem ingestemd op zijn aantreden als voorzitter van het VNFE. Hij zal de komende tijd de vereniging als voorzitter met nieuwe ideeën gaan voortzetten.

Zoals het behoort in een vereniging hebben Brigitte Migchelbrink-van Lent en John van de Wouw zich vrijwillig voorgedragen als vertrouwenspersoon voor de vereniging.

De penningmeester Bert Koppers en secretaris Peter in’t Groen zullen dit jaar hun werk met plezier voortzetten, echter hebben aangegeven hun taken te willen overdragen.

Wij als bestuur en leden wensen Frans, Brigitte en John veel succes!